Naujienos

Visuotinis narių susirinkimas

Kviečiame asociacijos narius dalyvauti Lietuvos sporto forume "Aukšto meistriškumo sporto sistemos tobulinimas savivaldybėse"  ir asociacijos visuotiname narių susirinkime.
Renginys vyks Lapkričio 25-26 d. Klaipėdos mieste "Viktoria" viešbutyje.

 
 
Baigiantis metams į nuotolinį susirinkimą susirinko LSSPVA valdybos nariai.


Baigiantis metams į nuotolinį susirinkimą susirinko LSSPVA valdybos nariai.

 

  • Susirinkime dalyvavo Lietuvos švietimo mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas, kuris pristatė rugpjūčio mėnesį sudarytos darbo grupės pateiktus pasiūlymus ministerijai dėl šalies aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemos tobulinimo.
  • Valdyba į asociacija priėmė naujus narius - Tauragės, Druskininkų, Radviliškio, Anykščių atstovus.
  • Aptarta visuotinio ataskaitinio susirinkimo vieta ir laikas.
  • Pasveikinome vieni kitus ir norime palinkėti visiems kolegoms, bičiuliams, bendraminčiams, kad 2022 metai būtų naujų galimybių, kūrybinių ieškojimo, svarbių atradimų ir laimėjimų, sėkmingo bendradarbiavimo metai! 
     
 
 
Ministrės Jurgitos Šiugždinienės iniciatyva suburta darbo grupė aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemai tobulinti


Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės rugpjūčio mėnesį sudaryta darbo grupė, kurios darbe dalyvavo asociacijos vadovas Gintaras Jasiūnas baigė darbą.
Grupė pateikė pasiūlymus ministerijai dėl šalies aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemos tobulinimo. Informacija čia:
https://www.smm.lt/.../j-siugzdiniene-sporto-bendruomenes...
Norisi pasidžiaugti, kad buvo atsižvelgta į šiuos asociacijos siūlymus, kurie yra ypatingai svarbūs savivaldoje:
1. Parengti savivaldybių sportininkų rengimo centrų centrų veiklos reglamentavimo rekomendacijas;
2. Sukurti sportininkų rengimo centrų akreditavimo sistemą;
3. Pasiekti, kad šalies sportininkai būtų rengiami pagal sporto šakų federacijų parengtas metodikas ir programas;
4. Šalies sporto infrastruktūros plėtrą vykdyti pagal aiškius su sporto šakų federacijomis suderintus kriterijus ir prioritetus;
Be abejonės, visų laukia konkretūs darbai skirti sumanymams įgyvendinti. 
 

 
 
LSSPVA valdybos išplėstinis posėdis


Rugsėjo 16-17 dienomis Palangoje vyko LSSPVA valdybos išplėstinis posėdis.
Susirinkusius pasveikino Palangos mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikulėnas bei Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras Linas Obcarskas.

✅ Aptarta šalies sporto informacinės sistemos parengimo ir įdiegimo galimybės.
✅ Sportininkų duomenų bazės savivaldybėse. Klaipėdos ir Šiaulių savivaldybių pavyzdžiai.
✅ Pasiūlymų, dėl aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemos tobulinimo, aptarimas.
✅ LFF prezidentas Tomas Danilevičius pristatė LFF organizuojamų varžybų sistemą.
✅ Susitikimas su #Futsal2021 varžybų organizatoriais ⚽
Ačiū šeimininkui, Palangos sporto centro direktoriaus pavaduotojui ugdymui Sauliui Simei už svetingumą bei pagalbą sprendžiant organizacinius klausimus.
Produktyviai praleistas laikas su kolegomis!

 
 
Ataskaitinis asociacijos posėdis

Pritarta:
✅ metinei finansinei ataskaitai
✅ asociacijos veiklos ataskaitai
✅ įstatų pakeitimui
Aptarta:

  • asociacijos veikla 2021 m. ir kiti informaciniai klausimai
  • numatyta sekančio išplėstinio visuotino narių susirinkimo data
 
 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

2021 m. birželio 18 d., Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybai pritarus, kartu su prezidentu Mindaugu Sinkevičiumi pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Sutarėme bendradarbiauti ir siekti sėkmingo fizinio aktyvumo ir sporto vystymosi savivaldoje ir visoje šalyje.
 

 
 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Pandemija – tinkamas metas sustoti ir apsvarstyti ateities galimybes. O kilusias idėjas aptarti nuotoliniu būdu. Tą šiandien ir padarė Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų ir Nacionalinė sportininkų asociacijos. Susitikimo dalyviai pritarė, kad glaudesnis savivaldybių ir sportininkų ryšys bei bendradarbiavimas gali atnešti teigiamų pokyčių abiem pusėms. Nutarta siekti, kad sportininkai aktyviau dalyvautų fizinio aktyvumo skatinimo, socialinėse, švietimo ir kitose programose, būtų įtraukti į sprendimų priėmimą dėl sporto infrastruktūros, siūlomų teisės aktų pakeitimų. Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija yra pasirengusi sportininkams padėti ir dvikryptės karjeros klausimais.

 
 
Lietuvos paralimpinio komiteto narius papildė savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija

Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija prisijungė prie kitų LPAK narių: Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos, Lietuvos aklųjų sporto federacijos ir Paralimpiečių asociacijos.

„Tai – didelis žingsnis į priekį. Neįgaliųjų sportui nuo šiol atstovaus organizacija, kurios žodis svarbus kalbantis dėl aukšto meistriškumo programų, dėl stipendijų, premijų. Dabar kalbėsime jau ne vieni.

Be to, žinios, susijusios su neįgaliųjų sportu, daug greičiau pasieks visas šalies savivaldybes. Asociacija veikia beveik penkiose dešimtyse savivaldybių. Mes, priimdami vieną ar kitą sprendimą, žinią iškart paskleisime visoms savivaldybėms“, – argumentavo LPAK generalinis sekretorius Paulius Kalvelis.

 

 

plačiau
 
Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos prezidentu tapo Gintaras Jasiūnas

Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija turi naują prezidentą ir Vykdomąjį komitetą.

Ilgametis vadovas kaunietis Albinas Grabnickas estafetę perdavė naujai išrinktam prezidentui – Šiaulių savivaldybės Sporto skyriaus vedėjui Gintarui Jasiūnui. Jo pavaduotojais tapo Panevėžio savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas Justinas Jasiukaitis ir Širvintų sporto centro direktorė Alina Zapolskienė.

Į Vykdomąjį komitetą išrinkti: visaginietis Jonas Nekrošas, kėdainietis Gediminas Misius, kelmiškis Saulius Michailovas, kaunietis Mindaugas Šivickas, jonavietė Regina Stupurienė, palangiškis Saulius Simė, alytiškis Adomas Andrušaitis, klaipėdietė Rasa Rumšienė, Kauno rajono atstovas Arūnas Talalas ir kaišiadorietis Dainius Tamulevičius.

Lyginant su Albino Grabnicko komanda, valdyboje liko ir praėjusios kadencijos narių.

Tačiau asociacija atsinaujino ir naujais, aktyviais nariais, kurie gerai dirba savo savivaldybėse.

 „Pirmiausia noriu padėkoti visiems visuotino susirinkimo dalyviams už aktyvų dalyvavimą organizacijos veikloje bei išreikštu pasitikėjimu. Džiaugiuosi suburta puikia komanda – viceprezidentais Justinu Jasiukaičiu ir Alina Zapolskiene bei valdyba. Jie abu yra savo sričių ekspertai. Manau, kad kartu galėsime nuveikti nemažai“, – džiaugiasi G. Jasiūnas.

Naujojo Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos prezidento pirmasis uždavinys – atnaujinti ir papildyti organizacijos narių gretas, siekti, kad per artimiausius metus savo savivaldybių, o jų yra 60,  administracijų sporto padaliniams galėtų atstovauti visi vadovai ar specialistai (60 savivaldybių).

plačiau
 
Artėjant jubiliejui

Gerbiami Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos nariai, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos valdyba nutarė, 15-os metų jubiliejaus šventės proga suburti futbolo komandą.

 

Prašome registruotis ir tapti šios komandos dalimi iki 2017 m. liepos 10 dienos,

el. p. laima.valiute@kaunas.lt

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!